Cơ hội việc làm

Tuyển dụng vị trí chuyên viên Digital
Tuyển dụng vị trí chuyên viên đào tạo

Tuyển dụng vị trí chuyên viên đào tạo

1 tháng 3, 2023

Lập và gửi báo cáo định kỳ về kết quả chương trình đào tạo và kết quả triển khai kế hoạch đào tạo gửi Trưởng bộ phận

Đọc thêm
Tuyển dụng vị trí chuyên viên thiết kế

Tuyển dụng vị trí chuyên viên thiết kế

1 tháng 3, 2023

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, email marketing, etc

Đọc thêm

© All rights reserved - Bản quyền thuộc về CÔNG TY PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD